Nákupný košík

Položiek: 0

Suma: € 0,00 bez DPH

Úvod

Doprava - Podmienky a čas doručenia

1. Doručenie tovaru - Bratislava a okolie a Západné Slovensko (Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj):

Pre doručenie tovaru do 24 hodín v Bratislave a okolí a na západnom Slovensku je potrebné splniť podmienku a to zadať objednávku do 16.00 hodiny príslušného dňa, ktorú Vám náš pracovník potvrdí. Až potom je objednávka záväzná a je možné ju doručiť. Inak sa čas doručenia predĺži. Zákazník bude informovaný počas celého priebehu objednávky. Ak pripadne dovoz tovaru na deň pracovného pokoja, štátneho sviatku alebo víkendu, bude Váš tovar doručený do Vašej firmy nasledujúci pracovný deň hneď po skončení týchto dní. Rozvoz tovaru je zadarmo, ak je splnený minimálny odber 65€ bez DPH.

2. Doručenie tovaru - Ostatná časť Slovenska:

Pre doručenie tovaru pre ostatnú časť Slovenska je potrebné tiež objednávku zadať do 16.00 hodiny príslušného dňa, aby sa tovar dodal do firmy do 48 hodín. Všeobecne ale platí, že čas dodania tovaru pre ostatnú časť Slovenska je na individuálnej dohode a vykonáva sa na dobierku, ak nie je dohodnuté inak. Dodanie tovaru sa dohaduje zvlášť pri každej objednávke so zákazníkom. Trvanie dodania tovaru závisí aj od kuriérskej spoločnosti, prípadne pošty alebo inej služby poskytujúca rozvoz. Pri týchto rozvozových spoločnostiach čas doručenia nevieme zaručiť.

3. Expresné dodanie a doručenie tovaru - iba Bratislava a okolie:

V prípade potreby vieme zabezpečiť, ak je potrebné a žiaduce expresné doručenie a dodanie tovaru, ale až za splnení všetkých podmienok a po dohode so zákazníkom a predávajúcim. Pre túto možnosť doručenia nás vopred upozornite a kontaktujte buď telefonicky alebo mailom. Iba po dohode a potvrdení z našej strany je zrealizovateľná táto možnosť.

4. Osobný odber na sídle firmy - iba po predchádzajúcej dohode:

V prípade možnosti je možný odber tovaru na sídle firmy, ale až po predchádzajúcej dohode, splnení podmienok a objednaní tovaru cez eshop alebo emailom. Vopred musí byť dohodnutý termín a čas odberu. Bez objednania a nášho potvrdenia nie je možné tovar kúpiť, prevziať prípadne vrátiť.

Objednávka doručená po 16.00 hodine, bude spracovaná nasledujúci pracovný deň, odkedy začne plynúť štandardná doba dodania(platí to pre všetky typy rozvozu).

Predávajúci je oprávnený plniť objednávku aj po častiach, pokiaľ kupujúceho vopred o takomto plnení informuje a ten s tým súhlasí.

Predávajúci nezodpovedá za dodržanie termínu dodania, pokiaľ je prístupnosť na miesto dopravnými prostriedkami bežne užívanými predávajúcim znemožnená alebo sťažená nad bežnú mieru.

Predávajúci nezodpovedá za dodržanie termínu dodania v prípade, že došlo na strane výrobcu (dodávateľa) k akýmkoľvek obmedzeniam, prípadne zrušeniam distribučných práv, alebo k iným nepredvídateľným prekážkam. O tých to skutočnostiach bude predávajúci informovať kupujúceho.

Spolu s dodaným tovarom je doručený kupujúcemu aj faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Na týchto dokladoch je vždy uvedená identifikácia a množstvo tovaru, ktoré kupujúci obdržal. Ak kupujúcemu doklady neboli doručené, je povinný to okamžite oznámiť predávajúcemu.

Rozvoz - Bratislava a okolie

Minimálna hodnota nákupu s DPHCena dopravy s DPH
€ 0,00€ 0,00
€ 78,00€ 0,00

Rozvoz - Západné Slovensko (Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj)

Minimálna hodnota nákupu s DPHCena dopravy s DPH
€ 0,00€ 0,00
€ 78,00€ 0,00

DOBIERKA, ak nie je dohodnuté inak - Ostatná časť Slovenska

Minimálna hodnota nákupu s DPHCena dopravy s DPH
€ 0,00€ 0,00
€ 120,00€ 0,00
€ 240,00€ 0,00

DOBIERKA, ak nie je dohodnuté inak - Celé Slovensko

Minimálna hodnota nákupu s DPHCena dopravy s DPH
€ 0,00€ 0,00
€ 120,00€ 0,00
€ 240,00€ 0,00

Expresné doručenie a dodanie tovaru - iba Bratislava a okolie(iba po splnení podmienok)

Minimálna hodnota nákupu s DPHCena dopravy s DPH
€ 0,00€ 30,00

Osobný odber na sídle firmy - iba po predchádzajúcej dohode

Minimálna hodnota nákupu s DPHCena dopravy s DPH
€ 0,00€ 0,00