Nákupný košík

Položiek: 0

Suma: € 0,00 bez DPH

Úvod

Doprava - Podmienky a čas doručenia

Kuriér - Celé Slovensko:

Pre doručenie tovaru pre ostatnú časť Slovenska je potrebné tiež objednávku zadať do 16.00 hodiny príslušného dňa, aby sa tovar dodal do firmy do 48 hodín. Všeobecne ale platí, že čas dodania tovaru pre ostatnú časť Slovenska je na individuálnej dohode a vykonáva sa na dobierku, ak nie je dohodnuté inak. Dodanie tovaru sa dohaduje zvlášť pri každej objednávke so zákazníkom. Trvanie dodania tovaru závisí aj od kuriérskej spoločnosti, prípadne pošty alebo inej služby poskytujúcej rozvoz. Pri týchto rozvozových spoločnostiach čas doručenia nevieme zaručiť. Rozvoz tovaru je zadarmo, ak je splnený minimálny odber 200€ s DPH. Objednávka doručená po 16.00 hodine, bude spracovaná nasledujúci pracovný deň, odkedy začne plynúť štandardná doba dodania(platí to pre všetky typy rozvozu).

Predávajúci je oprávnený plniť objednávku aj po častiach, pokiaľ kupujúceho vopred o takomto plnení informuje a ten s tým súhlasí.

Predávajúci nezodpovedá za dodržanie termínu dodania, pokiaľ je prístupnosť na miesto dopravnými prostriedkami bežne užívanými predávajúcim znemožnená alebo sťažená nad bežnú mieru.

Predávajúci nezodpovedá za dodržanie termínu dodania v prípade, že došlo na strane výrobcu (dodávateľa) k akýmkoľvek obmedzeniam, prípadne zrušeniam distribučných práv, alebo k iným nepredvídateľným prekážkam. O tých to skutočnostiach bude predávajúci informovať kupujúceho.

Spolu s dodaným tovarom je doručený kupujúcemu aj faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Na týchto dokladoch je vždy uvedená identifikácia a množstvo tovaru, ktoré kupujúci obdržal. Ak kupujúcemu doklady neboli doručené, je povinný to okamžite oznámiť predávajúcemu.

Kuriér - Celé Slovensko

Minimálna hodnota nákupu s DPHCena dopravy s DPH
€ 0,00€ 6,00
€ 200,00€ 0,00